Vinkelen.png

Bli med på friluftsskole

Salangen kommune og Midtre Hålogaland Friluftsråd, skal i samarbeid med frivillige lag og foreninger arrangere Friluftsskole for barn og ungdom mellom 10-13 år. I Salangen vil årest Friluftsskole bli arrangert i uke 33. Mer informasjon om tidspunkt og påmelding kommer etterhvert.


Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10-13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 dager. Det kan være én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud.

Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner. Følgende tema er obligatoriske på alle Friluftsskoler:

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur eller ekspedisjon

Les mer om Friluftsskolen her.