Om oss

30-trimmen drives av Salangen kommune - Folkehelse i samarbeid med Lavangen Fjellvandrerlag og Salangen IF ski. Samarbeidet innebærer at Fjellvandrerlaget og SIF ski forplikter seg med et generelt bidrag i arbeidet med 30-trimmen, samt at de bidrar med minimum 1 representant i arbeidsgruppa.

Overskuddet fra 30-trimmen deles likt mellom de tre samarbeidspartene.

For sesongen 2016-2017 består arbeidsgruppa av:
Salangen kommune v/ Folkehelsekoordinator Jorun Utne
Salangen IF ski v/ Inger Kristin Hognestad
Lavangen Fjellvandrerlag v/ Kåre Nygaard og Per Thrane